Rozszerzenie działania Klubu Integracji Społecznej w Kielcach, Gminie Górno i Gminie Suchedniów (woj. świętokrzyskie) prowadzących zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

Rozszerzenie działania Klubu Integracji Społecznej w Kielcach, Gminie Górno i Gminie Suchedniów (woj. świętokrzyskie) prowadzących zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022,budżet fundacji Pestka 222730,00 zł)

Lider projektu: Fundacja Pestka

 

Działania:

- opracowanie kontraktów socjalnych dla 24 uczestników projektu,

- sporządzanie indywidualnych programów reintegracyjnych

- ustalenie indywidualnych usług oraz działań grupowych dla każdego z uczestników zajęć KIS

- warsztaty integracyjne -zajęcia grupowe

- Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (sport  i rekreacja, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zajęcia z obszaru zdrowia)

- Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz :filharmonia, teatr, kino, muzea )

- spotkania integracyjne

- poradnictwo indywidualne i grupowe

- reintegracja zawodowa (zajęcia grupowe i indywidualne

- doradztwo zawodowe

- szkolenia zawodowe i kompetencyjne

 

Cel projektu:

zwiększenie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych