KISy w Kielcach, Bęczkowie i Mostkach - nowe otwarcie (okres realizacji 01.06.2020-31.12.2020)

KISy w Kielcach, Bęczkowie i Mostkach - nowe otwarcie (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022,budżet fundacji Pestka 222 740,00 zł.)

 

Lider Projektu: Fundacja Pestka

 

Działania:

- opracowanie kontraktów socjalnych dla 24 uczestników projektu,

- sporządzanie indywidualnych programów reintegracyjnych

- ustalenie indywidualnych usług oraz działań grupowych dla każdego z uczestników zajęć KIS

- warsztaty integracyjne -zajęcia grupowe

- Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (sport  i rekreacja, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zajęcia z obszaru zdrowia)

- Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz :filharmonia, teatr, kino, muzea )

- spotkania integracyjne

- poradnictwo indywidualne i grupowe

- reintegracja zawodowa (zajęcia grupowe i indywidualne

- doradztwo zawodowe

- szkolenia zawodowe i kompetencyjne

 

Cele:

- zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.

- ukończenie szkoleń branżowych/kompetencyjnych/zawodowych  przez 12 uczestników projektu,

- skierowanie na praktyki do podmiotów ekonomii społecznej 6 osób biorących udział w projekcie

- znalezienie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej przez 6 uczestników projektu

- znalezienie zatrudnienia u innego pracodawcy niż podmioty ekonomii społecznej przez 6 uczestników projektu.

- zrealizowanie programu w zakresie reintegracji społecznej przez 24 uczestników programu oraz osoby z ich otoczenia ( w sumie około 50 osób)