Panel Obywatelski to 6 grup roboczych, w których pracują osoby posiadające wiedzę/doświadczenie w danej dziedzinie. Panel będzie pełnił rolę niezależnego, społecznego ciała analitycznego oraz opiniująco-doradczego dla radnych miasta oraz władz samorządowych. To nowa, innowacyjna formuła planowania rozwoju naszego miasta zgodnie z potrzebami mieszkańców. Prace grup koordynują osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, wchodzące w skład Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Podkategorie