BIURO ZARZĄDU FUNDACJI 

ul. Targowa 18 p. 925 (IX p.)
25-520 Kielce

tel. 41 341 74 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Targowa 18
25-520 Kielce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inkubator – pokój 928 (IX p.),
Opiekun Inkubatora – Joanna Sędziejewska, tel. 41 343 32 70 wew. 21, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. rozwoju PES – Anna Gałczyńska, pokój 927 (IX p.),
tel. 41 343 32 70 wew. 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca ogólny – Martyna Jabłońska, pokój 926 (IX p.),
tel. 41 343 32 70 wew. 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SIEDZIBA FUNDACJI

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36/20
25-431 Kielce
KRS: 0000419150
NIP: 657-29-07-276

 

 

Projekt „Czas na swój biznes” realizowany jest w partnerstwie, przez Fundację PEStka oraz stowarzyszenie Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze z Rzeszowa.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu kieleckiego i m. Kielce, poprzez aktywne wspieranie samozatrudnienia.

Uczestnikami projektu mogą być: osoby pow. 29 r.ż., zamieszkujące powiat kielecki lub m. Kielce,  pozostające bez pracy, które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
  • osoby niepełnosprawne.

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Priorytetowo traktowane są w projekcie następujące grupy osób:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy)
  •  mieszkańcy obszarów wiejskich.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu wezmą udział we wsparciu doradczo-szkoleniowym w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności. Będą miały możliwość otrzymania dotacji w wysokości do 23 300,00 na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego na okres:

a) do 6 miesięcy dla 40 uczestników w wysokości do 1 750,00 zł miesięcznie

b) dodatkowe 6 miesięcy dla 10 uczestników w wysokości do 1 750,00 zł miesięcznie

Osoby, którym przyznana zostanie dotacja na założenie działalności, otrzymają dodatkowe wsparcie specjalistyczne w formie doradztwa grupowego i indywidualnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 
 

Raporty

Poniżej prezentujemy wypracowane przez zespoły robocze raporty w obszarach:
 
Raporty zostały przekazane do odpowiednich Komisji działających przy Radzie Miasta Kielce.”

Materiały informacyjno- promocyjne projektu

Plakat KSP
Roll-up KSP
Ulotka_KSP

Niezbędnik obywatelski

errata_20.10.2017
Opaska na ulotki 
Budżet obywatelski
Inicjatywa lokalna_konsultacje społeczne
Inicjatywa uchwałodawcza_petycja
Jako mieszkaniec masz prawo…
Organy konsultaycjno-doradcze
Komiks_dla młodzieży

Dokumenty prawne

1.Kodeks postepowania administracyjnego
2.KONSTYTUCJA RP
3.UoDPPioW_tekst_ujednolicony__2016-01-01
4.Ustawa o dostępie do informacji publicznej
5.Ustawa o samorządzie gminnym
6.Ustawa o samorządzie powiatowym
7.Ustawa_Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dokumenty związane z miastem Kielce

1.Budzet_partycypacyjny_Miasta_Kielce
2.Diagnoza_raport_2015
3.Jak_ożywic_centrum_miasta._Przypadek_Kie
4.Jakość_życia_mieszkańcow_Kielc
5.Miasto_kreatywne_Kielce
6.Opinia-instytucji-zarządzającej-rpows-2014-2020
7.Opinia-ministerstwa-rozwoju
8.Perspektywy_rozwoju_przedsiębiorstw_woje
9.Prognoza_oddziaływania
10.RAPORT_KOŃCOWY_natura 2000 woj.świet.
11.Statut miasta Kielce
12.Strategia miasta Kielce
13.Strategia-zit-kof-15-02-2016
14.Sytuacja_społeczno-gospodarcza_województ
15.Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
16.Znaczenie_inteligentnych_specjalizacji_w
17. Kompleksowe badanie ruchu Kielce 2015
18. Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego – diagnoza społeczeństwa obywatelskiego
19. Pestka-Raport-z-badań

Publikacje

1.Budżet_obywatelski-raport_18_jst
2.Edukacja_obywatelska_młodzieży_Polskie_dobre_praktyki
3.GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE – WYBRANE ZAGADNIENIA
4.Jak-przeprowadzić-diagnozę-społeczną
5.Jak-rozmawiać-z-mieszkańcami
6.Konsultacje-w-społeczności-lokalnej
7.Narzędziownik seniora_2015_nowa-okladka_DR-1
8.Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej
9.Partycypacja.-Dyskutejemy-decydujemy-działamy.-Doświadczenia-projektu.
10.Partycypacja_obywatelska_decyzje_bli__sze_ludziom
11.Partycypacja_obywatelska_zielona_demokracja
12.Partycypacja_publiczna_krok_po_kroku
13.Podręcznik_konsultacji
14.Program Animacji Społecznej
15.Skuteczna_praca_z_mlodzieza
16. Poradnik Jak współpracowac międzypokoleniowo
17. Wolontariat hobbystyczny seniorów
18. STANDARDY_WDRAZANIA_WOLONTARIATU_WSROD_SENIOROW

Akademia Młodzieży Odjechanej Kreatywnie to grupa wolontariacka działająca przy Fundacji „PEStka” w Kielcach.

Umożliwiamy młodzieży przestrzeń do kreowania pomysłów oraz identyfikacji ważnych społecznie problemów. Wskazujemy innowacyjne i skuteczne metody ich rozwiązywania.

Zapraszamy do włączenia się w działania AMOK-u!!!