Dnia 15.06.2016r. odbył się panel dyskusyjny pn.:„Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego o profilaktyce zdrowotnej seniorów”, którego organizatorem była Fundacja PEStka. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r., odbywało się pod patronatem Marszałka Adama Jarubasa.

 

Celem wydarzenia było wspieranie działań mających na celu prozdrowotną aktywizację i integrację społeczną osób starszych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów, organizacje pozarządowe, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu uczestniczyła również Barbara Jakacka-Green Dyrektor regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także Jerzy Pyrek, doradca marszałka ds. seniorów. Swoja obecnością zaszczyciła nas również pani Renata Ekielska- sekretarz Komisji Organizacyjno-Prawnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z Warszawy.  W panelu dyskusyjnym udział wzięły dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk oraz dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także dietetyk Jolanta Żmuda.

Wypracowane zostały rekomendacje do  planów działań Uniwersytetów III Wieku.

Rekomendacje zostaną przekazane również Wojewódzkiej Społecznej Radzie Seniorów, doradcy marszałka ds.seniorów i zamieszczone na grupie FB: „Senior Świętokrzyski”.

Wszystkim uczestnikom i prelegentom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Załączamy materiały ze spotkania.

Rekomendacje dla UTW z zakresu profilaktyki zdrowotnej

prezentacja dr Małgorzaty Kaczmarczyk

prezentacja dietetyk Jolanty Żmudy