Wyniki zapytania ofertowego nr 6/KOOWES/PEStka/2018 dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

I Moduł szkoleniowy „Praktyczne wypełnianie rachunku zysków i strat oraz bilansu w sprawozdaniu finansowym fundacji i stowarzyszeń” 8 godzin (1-krotnie)

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice cena 99 zł

Wybrana oferta:

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice

uzyskanych punktów: 100,00;  cena 99,00 zł.

 

II Moduł szkoleniowy „Praktyczne wypełnianie rachunku zysków i strat oraz bilansu w sprawozdaniu finansowym spółdzielni socjalnych” 8 godzin (1-krotnie)

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice cena 99zł.

Wybrana oferta:

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice

uzyskanych punktów: 100,00;  cena 99,00 zł.

 

III Moduł szkoleniowy „Rozliczenie zeznania rocznego podatkowego CIT z organem podatkowym w praktyce w stowarzyszeniach, fundacjach i spółdzielniach socjalnych” 8 godzin (1-krotnie)

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice , Cena: 99 zł.

Wybrana oferta:

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice

uzyskanych punktów: 100,00;  cena 99,00 zł.

 

 

IV Moduł szkoleniowy „Zatrudnianie osób w PES” 8 godzin (1-krotnie)

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice , Cena: 99 zł.

Wybrana oferta:

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice

uzyskanych punktów: 95,00;  cena 99,00 zł.

 

V Moduł szkoleniowy „Stosowanie przez podmioty ekonomii społecznej znowelizowanych zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” 8 godzin (1-krotnie)

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice , Cena: 99 zł.

Wybrana oferta:

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice

uzyskanych punktów: 78,48;  cena 99,00 zł.

 

VI Moduł szkoleniowy „Prawo o stowarzyszeniach-zmiany o których musi wiedzieć PES” 8 godzin (1-krotnie)

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice , Cena: 99 zł.

Wybrana oferta:

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice

uzyskanych punktów: 88,48;  cena 99,00 zł.

 

VII Moduł szkoleniowy "Organizacja imprez masowych" 8-godzin (1-krotnie)

MMS EDUKACJA Marta Materska-Samek, Ul. Kazimierza Wielkiego 53, 30-074 Kraków, cena: 150zł.

Wybrana oferta:

MMS EDUKACJA Marta Materska-Samek, Ul. Kazimierza Wielkiego 53, 30-074 Kraków

 uzyskanych punktów: 60,00;  cena 100,00 zł. (po negocjacjach)

VIII Moduł szkoleniowy „Sztuka pisania projektów do jednostek samorządu terytorialnego” 8 godzin (1-krotnie)

MMS EDUKACJA Marta Materska-Samek, Ul. Kazimierza Wielkiego 53, 30-074 Kraków, cena: 150zł.

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Wybrana oferta:

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz uzyskanych punktów: 60,00;  cena 80,00 zł.

 

IX Moduł szkoleniowy „Myślenie biznesowe w PES czas zacząć” 8 godzin (1-krotnie)

MMS EDUKACJA Marta Materska-Samek, Ul. Kazimierza Wielkiego 53, 30-074 Kraków, cena: 150zł.

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Wybrana oferta:

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz uzyskanych punktów: 60,00;  cena 80,00 zł.

 

X Moduł szkoleniowy „Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES” 8 godzin (1-krotnie)

MMS EDUKACJA Marta Materska-Samek, Ul. Kazimierza Wielkiego 53, 30-074 Kraków, cena: 150zł.

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice , Cena: 99 zł.

Wybrana oferta:

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Ul. Gierlotki 8, 40-688 Katowice

uzyskanych punktów: 88,48;  cena 99,00 zł.

 

 

XI Moduł szkoleniowy „Realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej przez PES”

8 godzin (1-krotnie)

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Wybrana oferta:

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz uzyskanych punktów: 60,00;  cena 80,00 zł.

 

 

XII Moduł szkoleniowy „Aplikujemy o środki na prowadzenie przedszkola/ punktu/zespołu przedszkolnego przez PES” 16 godzin (1-krotnie)

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Wybrana oferta:

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz uzyskanych punktów: 60,00;  cena 80,00 zł.

 

 

XIII Moduł szkoleniowy „Aplikujemy o środki na prowadzenie żłobka/dziennego opiekuna/klubu dziecięcego przez PES” 16 godzin (1-krotnie)

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Wybrana oferta:

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz uzyskanych punktów: 60,00;  cena 80,00 zł.

 

XIV Moduł szkoleniowy „Zmiany w regulacjach prawnych w zakresie spółdzielczości socjalnej”  8 godzin (1-krotnie)

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz, cena: 80zl.

Wybrana oferta:

ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ul.Młyńska 3, 27-600 Sandomierz uzyskanych punktów: 60,00;  cena 80,00 zł.