Poniżej podajemy listę rankingową z ocenami wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe finansowe. Pierwsza liczba z numeru wniosku jest tożsama z numerem przyznanym uczestnikowi w projekcie (tj. biznes planu, podpisanych umów).

Dofinansowanie w formie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego otrzymują osoby z numerami od 1 do 12.
Jednocześnie informujemy iż od wyników oceny nie przysługuje odwołanie.

LP

Nr wniosku

Liczba przyznanych punktów

1

8/PWP/10.04.01/2017

9,9

2

12/PWP/10.04.01/2017

9

3

18/PWP/10.04.01/2017

9

4

4/PWP/10.04.01/2017

8,9

5

1/PWP/10.04.01/2017

8,6

6

32/PWP/10.04.01/2017

8,6

7

27/PWP/10.04.01/2017

8,4

8

34/PWP/10.04.01/2017

8,1

9

23/PWP/10.04.01/2017

8

10

11/PWP/10.04.01/2017

8

11

17/PWP/10.04.01/2017

7,9

12

2/PWP/10.04.01/2017

7,9

13

31/PWP/10.04.01/2017

7,8

14

14/PWP/10.04.01/2017

7,8

15

19/PWP/10.04.01/2017

7,8

16

20/PWP/10.04.01/2017

7,8

17

37/PWP/10.04.01/2017

7,8

18

44/PWP/10.04.01/2017

7,5

19

3/PWP/10.04.01/2017

7,3

20

35/PWP/10.04.01/2017

7,2

21

21/PWP/10.04.01/2017

7

22

10/PWP/10.04.01/2017

7

23

9/PWP/10.04.01/2017

7

24

6/PWP/10.04.01/2017

6,9

25

7/PWP/10.04.01/2017

6,9

26

26/PWP/10.04.01/2017

6,3

27

5/PWP/10.04.01/2017

6

28

41/PWP/10.04.01/2017

5,5

29

39/PWP/10.04.01/2017

5,5

30

22/PWP/10.04.01/2017

5,1

31

24/PWP/10.04.01/2017

4,7

32

46/PWP/10.04.01/2017

4,5

33

15/PWP/10.04.01/2017

4,2

34

13/PWP/10.04.01/2017

4

35

40/PWP/10.04.01/2017

4

36

48/PWP/10.04.01/2017

4

37

16/PWP/10.04.01/2017

3,8