Zapraszamy na kolejne bezpłatne, szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych w ramach KOOWES!
Linki do rejestracji:
16.11 – https://110966-11.evenea.pl/
17.11 – https://110966-12.evenea.pl/
24.11 – https://110966-13.evenea.pl/

25.11 – https://110966-14.evenea.pl/