Drodzy Państwo,

informujemy, iż zmieniono termin naboru podmiotów zainteresowanych objęciem bezpłatnymi usługami księgowymi w ramach KOOWES.

 
Dokumenty zamieszczone poniżej składać można w trybie ciągłym począwszy od dnia 15.07.2017 aż do zgłoszenia się 30 PES.
 Informacja o zamknięciu naboru znajdzie się na stronie internetowej: koowes.pl oraz fundacjapestka.pl

 

Przypominamy, że z usług księgowych mogą skorzystać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej, które chcą podjąć lub rozwijać działalność odpłatną i/lub gospodarczą oraz dla których brak korzystania z profesjonalnych usług księgowych lub ich wysoki koszt stanowią istotną barierę rozwoju.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje odnośnie warunków i kryteriów przyznawania usług księgowych dla podmiotów.