Uruchamiamy kolejne nabory dotacyjne (KOOWES)!

Informujemy, że rozpoczynamy dwa kolejne nabory dotacyjne w ramach projektu. Nabór o numerze 2/2020 prowadzony jest w trybie pełnym, a nabór o numerze 3/2020 – w trybie uproszczonym.

W terminie od 8 do 22 czerwca można składać Biznes Plany w ramach naboru nr 3/2020. Jest to nabór w trybie uproszczonym, w ramach którego można wnioskować o maksymalnie 3 miejsca pracy. W tym naborze składamy Biznes Plany w formie uproszczonej – wzór tego Biznes Planu to załącznik nr 1 do Regulaminu. W ramach tego naboru, oceniany będzie zarówno Biznes Plan, jak i prezentacja pomysłu biznesowego. Udział w prezentacji pomysłu biznesowego będzie obowiązkowy dla wszystkich składających Biznes Plan w tym naborze. Prezentacje pomysłów biznesowych organizowane będą po 22 czerwca. W zależności od aktualnej sytuacji, będą to prezentacje realizowane w formie spotkania z komisją, albo poprzez narzędzia on-line.

W terminie od 23 czerwca do 3 lipca można składać Biznes Plany w ramach naboru nr 2/2020. Jest to nabór w trybie pełnym, w ramach którego można wnioskować o maksymalnie 10 miejsc pracy. W tym naborze składamy Biznes Plany w formie pełnej – wzór tego Biznes Planu to załącznik nr 2 do Regulaminu. W ramach tego naboru, oceniany będzie wyłącznie Biznes Plan, natomiast możliwy jest udział w nieobowiązkowej prezentacji pomysłu biznesowego. Prezentacje pomysłów biznesowych organizowane będą w drugiej połowie czerwca. W zależności od aktualnej sytuacji, będą to prezentacje realizowane w formie spotkania z komisją, albo poprzez narzędzia on-line.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie. Wszystkie dokumenty, związane z ogłoszonym naborem, można znaleźć na stronie KOOWES w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne„. Proszę zwracać uwagę na tryby obu naborów, a co za tym idzie – na inne wzory Biznes Planów i odmienne zasady oceny, obowiązujące w tych naborach.

Ważna informacja!!! Wnioskodawca może złożyć Biznes Plan wyłącznie w ramach jednego z ogłoszonych obecnie naborów. Złożenie Biznes Planu w obu naborach sprawi, że ocenie merytorycznej poddany będzie wyłącznie Biznes Plan złożony w ramach naboru nr 3/2020. Wnioskodawca może, po złożeniu Biznes Planu w ramach naboru nr 3/2020, złożyć Biznes Plan w ramach naboru nr 2/2020, ale wyłącznie pod warunkiem pisemnego wycofania z oceny Biznes Planu złożonego w ramach naboru nr 3/2020.

Zachęcamy do kontaktu z biurami OWES, w których można uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze. Lista doradców ogólnych i biznesowych, z którymi można umawiać się na konsultacje, znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020