Home
 

Zaproszenie do skladania ofert na doradztwo specjalistyczne w KOOWES

Szanowni Państwo, Fundacja „PEStka” zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa specjalistycznego: prawnego i/lub ksiegowo-podatkowego i/lub finansowego i/lub osobowego i lub marketingowego w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Link do oferty w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014902 OFERTA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: PEStka_zapytanie ofertowe_doradztwo specjalistyczne 1 – PEStka_formularz oferty cenowej 2 – PEStka_oświadczenie o spełnieniu warunków …Continue reading

Off 

Ankieta badająca poziom życia mieszkańców Kielc

Uwaga mieszkańcy Kielc! Prosimy o wypełnienie ankiety badającej problemy oraz poziom życia mieszkańców Kielc. Do badania zachęcamy wszystkich, którzy mieszkają w Kielcach, bez względu na wiek, status społeczny czy zawodowy. Na podstawie ankiet zostanie sporządzony raport, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Fundacji PEStka (fundacjapestka.pl). Prosimy o rozpowszechnianie informacji! Ankieta do wypełnienia

Off 

Zapraszamy na szkolenia!

Uwaga organizacje działające w Kielcach! Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu partycypacji obywatelskiej: „Informacja publiczna prawo do wiedzy” – 23.09. „Partycypacja obywatelska, czyli o ideach współdziałania, współdecydowania i współodpowiedzialności w praktyce”- 14.10. „Po co nam te konsultacje? Czyli udział NGO i mieszkańców w kształtowaniu polityk publicznych” – 21.10. W szkoleniach wezmą również udział radni/radne …Continue reading

Off 

Lekcje obywatelskie w szkołach!

Zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Kielc, które chcą zostać objęte „patronatem obywatelskim” przez organizacje pozarządowe z Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Patronat obywatelski to nieodpłatne zaangażowanie się organizacji pozarządowych w kształtowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych u młodzieży gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej m.in. poprzez poprowadzenie cyklu lekcji obywatelskich (w zakresie np.: partycypacji społecznej, odpowiedzialności, postaw obywatelskich, zaangażowaniu osobistym i …Continue reading

Off 

Kielecka Liga Debatancka rusza po wakacjach!

Czekamy na zgłoszenia kieleckich szkół ponadgimnazjalnych  do udziału w debatach oksfordzkich  w ramach Kieleckiej Ligi Debatanckiej. W rozgrywkach weźmie udział 12 szkół. Walka toczy się o tytuł Mistrza Kieleckiej Ligi Debatanckiej. Uczniowie z każdej szkoły wraz z opiekunami zostaną przez nas przygotowani wraz z opiekunem  podczas 2-dniowych warsztatów prowadzonych przez lidera Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Z …Continue reading

Off 

Miejska Rada Seniorów w Kielcach!

Zapraszamy seniorów i seniorki z Kielc do włączenia się w prace grupy inicjatywnej na rzecz powołania Miejskiej Rady Seniorów. Grupa inicjatywna otrzyma od nas wsparcie merytoryczne i organizacyjne w całym procesie tworzenia Rady (szkolenia ze specjalistami, spotkania robocze, pomoc prawnika). Seniorki i seniorów chętnych do tworzenia seniorskiego ciała konsultacyjno-doradczego dla władz miasta i radnych prosimy …Continue reading

Off 

Ruszyły prace Panelu Obywatelskiego!

Panel Obywatelski to 6 grup roboczych, w których pracują osoby posiadające wiedzę/doświadczenie w danej dziedzinie. Panel będzie pełnił rolę niezależnego, społecznego ciała analitycznego oraz opiniująco-doradczego dla radnych miasta oraz władz samorządowych. To nowa, innowacyjna formuła planowania rozwoju naszego miasta zgodnie z potrzebami mieszkańców. Prace grup koordynują osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, wchodzące w skład Kieleckiego Forum Organizacji …Continue reading

Off 

Zapraszamy Seniorów na kurs samoobrony!

W ramach projektu: „Aktywnie, bezpiecznie, społecznie przez złote lata życia”, Fundacja PEStka realizuje kurs samoobrony dla osób powyżej 60 roku życia. Czas trwania kursu: 20 tygodni. Łącznie przeprowadzonych zostanie 32 h zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych z zakresu: Omówienie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu Taktyka działania w stresie Techniki ataku, bronie wykorzystywane przez napastników …Continue reading

Off 

Rozpoczynamy realizację nowego projektu!!!

Informujemy, że z dniem 1.07.16 r. rozpoczęliśmy realizację projektu dla seniorów pn. „Aktywnie, Bezpiecznie, Społecznie przez złote lata życia.” Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020. Główne działania, jakie będziemy realizować to: 1. Zajęcia nordic-walking 2. Aqua-aerobik (zajęcia na basenie) 3. Wycieczka rowerowa …Continue reading

Off 

„Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego o profilaktyce zdrowotnej seniorów”

Dnia 15.06.2016r. odbył się panel dyskusyjny pn.:„Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego o profilaktyce zdrowotnej seniorów”, którego organizatorem była Fundacja PEStka. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r., odbywało się pod patronatem Marszałka Adama Jarubasa. Celem wydarzenia było wspieranie działań mających na celu prozdrowotną aktywizację i integrację społeczną osób starszych. W …Continue reading

Off 
Top